3 Jenis Wanita Pencemburu

by
March 4th, 2014 at 4:59 pm

CiriCara.com –  Cemburu dengan pasangan boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Cemburu yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan retaknya hubungan Anda dengan pasangan. Banyak pasangan yang putus dengan pacarnya karena mempunyai sifat cemburu berlebihan.

Tetapi ada juga sebagian wanita yang mempunyai pengalaman sebelumnya dikhianati dengan seseorang akibatnya ketika membangun hubungan asmara lagi, ia pun menjadi pribadi yang mudah curiga. Seperti yang tertera di iVillage, bahwa perasaan cemburu datang dari memudarnya kepercayaan seseorang.

Mungkin bagi sebagian orang mempercayai orang lain itu gampang dilakukan, tetapi bagi sebagian orang lagi itu sangat sulit. Berikut ini ada beberapa tipe pencemburu yang dapat Anda lihat termasuk di tipe pencemburu manakah Anda:

1. Cemburu dalam tahap wajar

cemburu dalam tahap wajar - m.okezone.com

cemburu dalam tahap wajar – m.okezone.com

Dalam setiap hubungan pasti ada rasa cemburu pada pasangan. Biasanya perasaan cemburu itu muncul bila adanya kehadiran orang lain. Cemburu dibenarkan bila dalam situasi misalnya pacar Anda sedang tebar pesona dengan wanita lain atau pasangan Anda mempunyai latar belakang masa lalu yang sering gonta ganti pasangan.

Comment di sini